Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni nas przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które możemy wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego. W ramach ubezpieczenia OC otrzymujemy odszkodowanie za uszkodzenia cudzej własności oraz zadośćuczynienie za doznane obrażenia.

Ubezpieczenie OC jest oferowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe i składa się z dwóch części: podstawowej i rozszerzonej. Podstawowa polisa obejmuje szkody materialne i osobowe, natomiast rozszerzona polisa dodatkowo obejmuje szkody spowodowane przez niesprawny samochód, a także szkody powstałe na skutek kradzieży lub uszkodzenia pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco (AC) jest opcjonalnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni nas przed szkodami wyrządzone naszej własności. Ubezpieczenie AC obejmuje szeroki zakres sytuacji, w tym uszkodzenia spowodowane kolizjami, pożarem, gradobiciem, a także kradzieżą lub dewastacją pojazdu. Dodatkowo polisa Autocasco może być rozbudowana o elementy takie jak Assistance czy Assistance Plus.

Ubezpieczenie Autocasco jest bardzo popularne w Polsce ze względu na swoją elastyczność i możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu każdy może skorzystać z tego rodzaju ubezpieczenia i mieć pewność, że będzie ono chroniło go przed niespodziewanymi sytuacjami.

Ubezpieczenie NNW

NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) to rodzaj ubezpieczenia, który chroni nas przed skutkami niespod